místní šetření - definfekční řády

NOVĚ VÁM NABÍZÍME KONZULTACE V OBLASTI HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH STANDARDŮ

CO VŠE PRO VÁS UMÍME ZAJISTIT:

  • Revize aktuálního stavu jednotlivých provozů.
  • Revize provozního/dezinfekčního řádu.
  • Návrh optimálního řešení dle platné legislativy.
  • Konzultace návrhu s příslušnou hygienickou stanicí.
  • Školení personálu v oblasti hygieny.
  • Profesionální podpora v dané tématice.

Konzultační služba, kdy Vás 1 x ročně bezplatně navštíví náš specialista a provede místní šetření a kontrolu vybavení i jednotlivých procesů, předá Vám informace o potřebném servisu různých zařízení a provede revizi dezinfekčního řádu. Jakékoliv změny v provozním či dezinfekčním řádu sám projedná s příslušnou okresní nebo krajskou hygienickou stanicí a připraví vše potřebné. Samozřejmostí je také periodické školení personálu a vzdálená pomoc a podpora v průběhu celého roku.

DOMLUVTE SI OSOBNÍ SCHŮZKU S NAŠÍM ODBORNÍKEM

+420 608 837 006
info@cleanlife.cz